கட்டுரைகள்

  • இனிமேல் தான் அதிக கவனம் தேவை

     Tue, September 1, 2020 No Comments Read More...
    கட்டுப்பாடுகளால் கலங்கிப்போன மக்கள் இனியும் தாங்கமாட்டார்கள் என்ற அடிப்படையிலேயே தற்போது தளர்வுகள் தாராளமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. கொரோனா... இந்தப் பெயர...
  • அன்றாட வாழ்வை அடியோடு மாற்றிய கொரோனா

     Fri, August 21, 2020 No Comments Read More...
    கொரோனாவுக்கு முந்தைய வாழ்க்கை, கொரோனாவுக்கு பிந்தைய வாழ்க்கை என்று இன்றைய தினம் இந்த கொரோனா மனித வாழ்க்கையை அடியோடு புரட்டிப்போட்டிருப்பது ஆய்வில் அம்...
Subscribe to our Youtube Channel

Web Right
Web Right
web right