மர்சேய்ல்: ஐரோப்பின் தொடர்ச்சியான குடியேற்றங்களில் ஒன்றாக பரம்பரைப்படுகின்றது

மர்சேய்ல், பிரான்சின் பழமையான நகரமாகவும், ஐரோப்பாவின் மிகப் பழமையான தொடர்ச்சியான குடியேற்றங்களில் ஒன்றாக காணப்படுகின்றது. இந்த நகரம் பிரான்சின் இரண்டாவது பெரிய நகரமாகவும், பாரீஸ் மற்றும் லியோனுக்கு அடுத்தபடியாக பிரான்சின் மூன்றாவது அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நகரமாகவும் திகழ்கின்றது. மர்சேய்ல் அதிசயம் … Read More