ஆரோக்கியம்

  • குழந்தைகளை தொட்டு பேசுங்கள்...

     Thu, February 25, 2021 No Comments Read More...
    குழந்தைகளைதொட்டுப் பேச வேண்டும் என்று உளவியலாளர்கள் கூறுகிறார்கள். இப்படி செய்வதால் குழந்தைகளின் மனநிலையில் நல்லதொரு மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் என்கி...
  • முதுகு வலி: 10 எளிய தீர்வுகள்!

     Tue, September 15, 2020 No Comments Read More...
    நீங்கள் அலுவலகத்தில் வெகு நேரம் கம்ப்யூட்டர் முன் அசையாமல் அமருபவரா? ஒரு வேளை உங்களுக்கு முதுகு வலி இதுவரை எட்டி பார்க்காவிட்டால், போதிய முன் எச்ச்ரிக...
Subscribe to our Youtube Channel