விவசாயம்

  • வீட்டுத்தோட்டம் அமைப்பது எப்படி?

     Thu, October 25, 2018 No Comments Read More...
    நாம் இயற்கை முறையில் வளர்க்கும் காய்கனிகளில் இயற்கை உரங்களை இட்டு வளர்ப்பதால் பூச்சி மருந்து மற்றும் நச்சு இல்லாத காய்கனிகளை பெறலாம். வீடுகளில் இரு...
Subscribe to our Youtube Channel