மெட்டா மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் தளங்களில் பயனர்களின் டேட்டாவை மற்ற நிறுவனங்கள் பார்க்க எப்படி?

பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் மெட்டா நிறுவனம் தற்காலிகமாக இன்று புதிய அம்சத்தை விளக்கினார். இந்த அம்சம் ‘Activity Off-Meta’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பயனர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது, மெட்டா மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் உள்ள தங்கள் தரவுகளை மற்ற நிறுவனங்கள் பார்க்கக் கூடிய மென்பொருட்களை முடக்க உதவுகின்றது. பயனர்கள் இந்த அம்சத்தில் ‘Disconnect User Activity’ ஐ உடைக்கலாம் மற்றும் அதன் மூலம் யாராவது அவர்களை அவர்கள் தரவை காண முடியாது என்று உறுதியாக்கலாம்.

இது மூலம், பயனர்கள் அவர்கள் டேட்டாவை மற்ற நிறுவனங்களுக்கு அனுப்ப முடியாது என்று அறிந்துவிடலாம். எனவே, இது பயனர்களுக்கு அதிக காப்பீடு வழங்குகிறது.

இந்த அம்சத்தை பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் எவ்வாறு அமைப்பது என்பதை அறிய, உங்கள் கணக்கில் மூன்று புள்ளிகளை கிளிக் செய்து ‘Settings and Privacy’ இல் சென்று ‘Activity off Meta Technologies’ ஐ தேர்வு செய்து, ‘Disconnect User Activity’ ஐ உடைக்கலாம்.

இதைச் செய்வதன் மூலம், யாரோ உங்கள் தரவை பார்க்க முடியாது. பின்னர், உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கிற்கு சென்று, ‘Settings and Privacy’ உள்ளே சென்று ‘Off Facebook activity’ ஐ தேர்வு செய்து, அவ்வாறுதான் அதன் மூலம் அமைக்கலாம்.

இந்த அம்சம் பயனர்களுக்கு அவர்கள் தங்கள் தரவை அன்பரானவர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்ற வழக்கம் உள்ளது. இது பயனர்களுக்கு அதிக காப்பீடு வழங்குகிறது மற்றும் அதன் மூலமாக அவர்கள் தங்கள் தரவை முடக்க முடியும்.