இந்திய அணிக்கு அடுத்த அடி: பிசிசிஐ பும்ராவை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது

இந்தியாவின் அடுத்த கடுமைக்கு பும்ராவை வீட்டுக்கு அனுப்பிய பிசிசிஐயின் முடிவு தெரியும். இதன் போது, இங்கிலாந்து அணியின் எதிராக ஆடும் மூன்றாவது டெஸ்ட் மோதியில் பிசிசிஐ நீக்கப்பட்டுள்ளது. இது முதல் போட்டியில் விராட் கோலி மற்றும் கே எல் ராகுல் விலகிய பின்னர் நடைபெற்ற நீக்கமாகும். பும்ராவை அணியில் நீக்கி தற்போது தேசிய அணி மூலமாக வீட்டிற்கு திரும்பக்கூடிய அந்தச் சமீபத்திய நிலையில் பிசிசிஐ பெரும்பாலான அடிப்படைகளை நீங்க உள்ளது. அடுத்த சமீபத்திய டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியாவின் சிறிய வெற்றி மூலம் அவர்களுக்கு பெரிய உதவி உண்டு. பும்ராவின் மீது கூடுதல் சந்தேகங்களை நீக்கும் வழியில், அதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் வீட்டில் முதலில் சந்திக்கும் போதும் அவர்களிடம் மென்பொருள் மூலமாக இன்றைய நிலையில் அவர்களுக்கு அடிப்படைகள் உண்டு.

பும்ராவின் நீக்கம் அது அணியில் இருந்து சந்தேகமானது. இவர் காயம் காரணமாக ஒரு மாதம் குறித்து ஆடினார். அவரின் நீக்கம் அதிக மோசமானது என்பது எனக்கு குறித்தும் அவர் பிசிசிஐ மூலம் நீக்கப்பட்டது என்பது எனக்கு தெரியும். அடுத்த டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியாவின் பெரும்பாலான அடிப்படைகள் மதிப்புத்திறனாக வேலை செய்கின்றன. அடுத்த டெஸ்ட் மோதியில் மேலும் சிறிய வெற்றியுடன், இந்தியா தனது மேலதிக வீரர்கள் படைப்புகளை மேம்படுத்த வேண்டும். இது பும்ராவின் நீக்கத்தை மீட்டும் அவ